Yn Ffodus/ Anffodus

Enw: Yn ffodus/anffodus

Gem gan Elen Lewis.

images-7

I pwy? Grwp mawr neu bach, tu mewn neu tu allan.

Props: Ddim angen

 Esboniad:

Cael pawb i eistedd mewn cylch ar y llawr a mae un peson yn dechrau’r gem trwy ddweud brawddeg am rhywbeth mae nhw wedi ei wneud. Yna mae’r person wrth eu hyml yn deud “yn ffodus…” a brawddeg arall. Yna mae’r person wrth eu hochr yn dweud “yn anffodus…” a brawddeg arall. Mae’r gem yn cario ymlaen tan bo person yn sdyc ac allan o’r gem. Y person olaf ar ol yn y gem sydd yn ennill.

Engraifft:

Person 1: “Heddiw fe wnes i fynd i dre.”

Person 2: “Yn ffodus, roedd y bws ar amsar.”

Peron 3: “Yn anffodus, fe wnaeth y bws dorri lawr.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s