Gem: Beth sydd ar dy feddwl?

Toys-Games--Bean-Bags-5-X-5-12-Pk-Nylon-Cover-Plastic-Bead-Filling--MASBB55_LEnw: Beth sydd ar dy feddwl?

Gem gan Elen Lewis.

I pwy? Grwp mawr neu bach, tu mewn neu tu allan.

Props: 2 Bean Bag

 Esboniad:

Mae pob aelod o’r tim yn sefyll mewn cylch gyda lle rhwng pob chwaraewr. Mae’r chwaraewyr yn goro taflu a dal beanbag at eu gilydd a pan mae nhw’n dal bean bag mae rhaid iddyn nhw ddweud y peth cynta sy’n dod i’w meddwl yn syth. Mae 2 bean bag yn gwneud y gem fwy dryslud a diddorol. Os mae person yn oedi cyn siarad mae nhw allan o’r gem.

Engraifft:

Mae Nannon yn dal y bean bag a dweud “tost” ac yn ei daflu at Elan, nid yw Elan yn atab cyn ei daflu ymlaen felly mae Elan allan o’r gem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s