I mewn i’r cylch a nhw!

images-3

Enw: I mewn i’r cylch a nhw

Gem gan Elen Lewis.

I pwy? Grwp o tua 10.

Props: Ddim angen

Esboniad:

Mae pob aelod o’r grwp (ond un) yn

 

sefyll mewn cylch yn agos at eu gilydd. Yna mae’r unigolyn yn gorfod ceisio cael eu hun i ganol y cylch drwy wahanu’r aelodau eraill.

Engraifft:

Mae Guto yn ceisio cael i mewn i ganol y cylch. Mae’n gweld gap bach rhwng coesau Adam, ac yn gwasgu trwy’r gap nes cyrraedd y canol. Yn y rownd nesa mae Adam yn ceisio mynd i mewn i’r cylch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s