Gem: Pyramid.

Enw: Pyramid

Gem gan Elen Lewis.images-11

Pa sefyllfa? Gem tu allan, angen oleiaf 10 person (2 dîm)

Props: 6 darn o bren neu ‘stick’, bibs mewn 2 liw i’r 2 dîm, conau chwaraeon

Esboniad:

Ardal chwarae wedi rhannu mewn i 2 hanner, a mae’r timau yn defnyddio 3 darn o bren i wneud pyramid bach yn canol eu hanner. Mae angen perimedr o 5 medr o amgylch y pyramid. Mae’r timau yn ceisio taro drosodd pyramid y tim arall, ond mae modd iddyn nhw gael eu tagio a dal yn garcharor gan y tim arall ar eu hochr nhw. (sefyll tu allan i perimedr y tim wnaeth eu carcharu) Er mwyn rhyddhau y carcharorion mae rhaid i pyramid y tim arall cael ei darro drosodd. Y tim a wnaeth darro drosodd pyramid y tim arall fwyaf aml ar ddiwedd y gem sydd wedi ennill.

Engraifft:

Mae Tim wedi cael ei garcharu gan y tim arall wrth cael ei dagio tra ar hanner nhw o’r cae, mae Sam sydd ar yr un tîm a Tim yn rhedeg i hanner y tîm arall ac yn taro drosodd eu pyramid. Mae Tim a Sam yn rhydd i redeg yn ol i’w hanner nhw o’r cae.

Amrywiad:

Gallwch rhoi fflagiau yn lle pyramid, a’r tîm gyda mwaf o fflagiau ar y diwedd sydd yn ennill.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s