Gem: Pelrwyd Mainc.

Enw: Pelrwyd Maincimages-10

Gem gan Elen Lewis.

Pa sefyllfa? Gem tu allan, angen oleia 10 person.

Props: 2 fainc, pel rwyd neu pel fasged

Esboniad:

Angen rhoi mainc pob ochr i’r ardal chwarae, a gwahanu’r chwaraewyr i mewn i 2 dim. Mae un person o bob tim angen sefyll ar pob mainc, a dau chwaraewr angen sefyll yn y canol. Mae arweinydd yn taflu’r bel i fyny, ac un o’r chwaraewyr yn y canol yn ei ddal. Mae’r pel yn cael ei basio i’r tim (dim symud traed tra’n dal y bel). Bwriad y tim yw pasio’r bel i’r person ar y fainc, yna mae’r person wnaeth pasio’r bel yn cael sefyll ar y fainc hefyd. Y tim gyda pob aelod ar y fainc gynta sydd wedi ennill.

 

Engraifft:
Mae un tim gyda un chwaraewr ar ol, a mae’r tim arall gyda dau chwaraewr ar ol. Mae’r tim gyda un chwaraewr yn cael gofyn i’r person oedd ar y fainc ar ddechrau’r gem i ddod i helpu nhw, ond DIM OND y chwaraewr oedd ar ol yn y gem sydd yn cael pasio’r bel i’r fainc er mwyn ennill.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s