Gem: Llygod Bach

Enw: Llygod Bachimages-9

Gem gan Elen Lewis.

Pa sefyllfa? Gem tu mewn/ Gem tu allan i dros 10 o bobl.

Props: 4 mwgwd llygaid, sbwnj melyn (i edrych fel caws)

Esboniad:

Mae 4 chwaraewr (gwarcheidwad) yn eistedd mewn sgwar 1 medr iffwr o’u gilydd, gwynebu’r canol a gwisgo mwgwd. Mae’r sbwng melyn, (neu’r caws) yn cael ei osod yng nghanol y 4 yma. Mae angen 2 chwaraewr arall i fod yn llygod bach sydd yn ceisio dwyn y caws. Mae nhw’n gorfod mynd i sefyll tu ol i gwarcheidwad ac yna bydd arweinydd yn gofyn i’r gwarcheidwyr roi braich nhw fyny os mae nhw’n meddwl bod yna lygoden tu ol iddyn nhw. Os mae yna lygoden a tydi’r gwarcheidwad ddim yn codi eu braich, mae’r llygoden yn aros ac yn ceisio dwyn y caws, os nad oes llygoden tu ol i’r gwarcheidwad ond mae o’n codi ei fraich mae’r gwarcheidwad allan o’r gem.

Engraifft:

Mae Hanna yn warcheidwad, a Beth yn lygoden. Mae Beth yn sefyll tu ol i Hanna, ond tydi Hanna ddim yn sylweddoli ac felly ddim yn codi ei braich. Yna mae Beth yn gallu mynd yn ddistaw i ddwyn y caws ac mae tîm Beth yn cael pwynt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s