Gem: Efelychu

Enw: Efelychu

Gem gan Elen Lewis.

images-5

Pa sefyllfa? Gem tu mewn i grwp bach – ‘ice breakers’

 

 

Props: Papur wedi’w dorri mewn i stripedi, het/pot i ddal darnau o bapur.

Esboniad:

Ysgrifennwch enw pawb ar darn bach o bapur, yna plygwch yr enwau mewn het/pot. Mae pawb angen eistedd/sefyll mewn cylch a mae’r person cyntaf yn tynnu enw allan (gan wneud yn sicr does neb arall yn gweld yr enw) ac yna dynwared y person ar y papur, dydi nhw ddim yn cael dweud enw’r person. M

 

ae rhaid i bawb geisio dyfalu pwy sy’n cael ei ddynwared.

Engraifft:

Os fysa chwaraewr yn tynnu allan enw y person wrth eu hochr, mi fysa nhw’n gallu eistedd/sefyll fel y p

 

erson yna, gwneud yr un symudiadau, siarad gyda’r un llais.

Amrywiad:

Os mae nhw’n eu adnabod yn barod gall nhw fynd yn bellach a dweud ffeithiau am y person

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s