Dyfalwch y Gan.

Enw: Dyfalwch y Gân

Gem gan Elen Lewis.

images-3

Pa sefyllfa? Gem tu mewn i grwpiau bach neu mawr.

Props: Chwaraewr cerddoriaeth, papur i’r timau gofnodi eu atebion, rhestr o 20 cân.

Esboniad:

Rhannu’r chwaraewyr i mewn i grwpiau o tua 5 gyda papur gyda rhifau 1-20 arno. Chwaraewch y 3 eiliad cynta o’r caneuon, gan adael amser rhwng bob cân i’r chwaraewyr ysgrifennu pa gân mae nhw’n meddwl ydio (pwynt bonws am enwi’r artist). Ar y diwedd, gallwch ail chwarae 3 eiliad o unrhyw gân wnaeth rhywun fethu allan. Yr ennillydd yw’r tîm gyda’r mwyaf o atebion cywir allan o’r 20 cân.

Engraifft:

Mae 3 eiliad o ‘What Makes You Beautiful’ gan One Direction yn cael ei chwarae, mae 2 tîm wedi cofnodi’r ateb cywir ond mae un tîm wedi ysgrifennu na gan One Direction mae’r gân ac felly mae nhw’n cael 2 bwynt.

Amrywiad 1:

Yn lle chwarae 3 eiliad o bob cân, gall aelod o dîm wisgo clust ffonau ac yna hymian tiwn y gân tan mae aelodau y tîm yn dyfalu’n gywir beth yw enw’r gân. (Eto, pwynt bonws am ddyfalu enw’r artist yn gywir.) Y tîm gyda’r mwyaf o atebion cywir allan o’r 20 cân sydd yn ennill.

Amrywiad 2:

Yn lle chwarae 3 eiliad o bob cân, gall arweinydd y gêm ddarllen allan llinell o’r gân mewn acen doniol/gwlad arall, (dim llinell amlwg e.e. gyda teitl y gân ynddo) a rhaid i’r timau ddyfalu pa gân ydio. (Eto, pwynt bonws am ddyfalu enw’r artist yn gywir.) Y tîm gyda’r mwyaf o atebion cywir allan o’r 20 cân sydd yn ennill.

Amrywiad 3:

Yn lle chwarae 3 eiliad o bob cân, gall arweinydd y gêm ddarllen allan llinell o’r gân mewn acen doniol/gwlad arall, (dim llinell amlwg e.e. gyda teitl y gân ynddo) a mae rhaid i’r chwaraewyr ganu allan y linell nesa. Mae’r pwynt yn mynd i’r tîm wnaeth ei ganu allan yn gyntaf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s