Dianc o’r Jel.

images-4Enw: Dianc o’r jêl

Gem gan Elen Lewis.

Pa sefyllfa? Gem tu mewn i 3 person neu fwy

Props: Cadair, 3 darn o ddefnydd, Mwgwd

Esboniad:

Mae 1 chwaraewr yn cael eu clymu (cwlwm llac) i’r gadair ar bob troed ac eu dwylo tu ol i’w cefn. Mae Milwr yn atal nhw rhag cael eu hachub, ond mae o’n gwisgo mwgwd. Mae achubwr yn ceisio mynd heibio’r Milwr er mwyn rhyddhau’r carcharor, ond os mae’r Milwr yn dal yr achubwr, trwy pwyntio fys ato, mae o allan o’r gem, felly rhaid i’r achubwr fod yn ddisdaw iawn.

Engraifft:

Gwyn yw’r carcharor, Adam yw’w Milwr a Guto ydi’r achubwr. Mae Guto yn llwyddo i sleifio heibio Adam heb gael ei ddal ac yn datod rhwymau Gwyn ac yn ei ryddhau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s