Adroddiad Cwpan CIC

Leave a comment

13716247_10154911733844119_5868868035912224381_n.jpgCynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu allan i ddrysau capel neu eglwys.

Fformat y twrnamaint oedd fel a ganlyn.  Chwaraeodd pawb ei gilydd mewn cynghrair, efo’r pedwar tîm uchaf yn cyrraedd y rowndiau terfynol.  Curodd ‘Bale Boys’ (Y Bala) CIC Chwilog 2-0 yn y rownd derfynol cyntaf, efo CIC Llanrug yn mynd â hi yn yr ail rownd derfynol yn erbyn CIC Bala 1-0.

Yn y Ffeinal fe ennillodd CIC Llanrug 1-0 yn erbyn Bale Boys ar ôl amser ychwanegol.  Llongyfarchiadau iddyn nhw,ac i bob tîm ddaeth i gystadlu – cafodd bob gêm ei chwarae yn ysbryd chwarae teg.

Ar ôl y ffeinal roedd amser i’r barbeciw ac wedyn sgwrs gan Guto Evans o Goleg Y Bala.  Siaradodd Guto am y ffordd yr oedd Tîm Pêl-droed Cymru yn ein cynrichioli ni i gyd yn Euro 2016, a’r modd y bu i Iesu Grist ein cynrichioli ni i gyd ar y groes ac ennill buddugoliaeth yn erbyn pechod a marwolaeth.  Gallwn fod yn rhan o’r fuddugoliaeth yna os wnawn ni drystio ynddo i faddau i ni am y pethau drwg yna.

Diolch yn fawr i staff Tyn-y-Nant am ei haelioni unwaith eto eleni, ac i bawb ddaeth i sicrhau noson lwyddiannus arall.  Gweddiwn y bydd yr Arglwydd yn defnyddio digwyddiadau fel hyn er mwyn dod â phobl ifanc ac oedolion ato fo ei hun.

13709914_10154911733854119_8554684860612137034_n.jpg

13709824_10154911733919119_8418443296035135630_n.jpg13710001_10154911733959119_8197208666374038280_n.jpg13681020_10154911734009119_1814423312214758517_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s