Y Gemau yn ysgolion Llŷn ac Eifionydd

Leave a comment

unspecified.jpeg

Cynhaliwyd rhaglen ‘Y Gemau’ yn Ysgolion Pentreuchaf, Tudweiliog, Talsarnau a Harlech gan dim o weithwyr a gwirfoddolwyr eglwysi lleol, Trobwynt a Scripture Union ym mis Mehefin a Gorffenaf 2016.

Prosiect Scripture Union ydy ‘Y Gemau’ sy’n defnyddio Euro 2016 fel modd i helpu’r plant i ddysgu am wahanol bynciau gan gynnwys ymarfer corff, daearyddiaeth, celff ac addysg grefyddol i enwi rhai.  Yn wreiddiol cafodd ei chreu i gyd-fynd â Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain.  Rhaglen diwrnod oedd honno, ond dim ond hanner diwrnod oedd y rhaglen eleni, am ei bod yn fwy cyfleus i’r ysgolion.

13432217_707245286079821_1239722421294815802_n.jpg

Dyma sut oedd y rhaglen yn gweithio yn y pedair ysgol.  Cyn i’r tîm gyrraedd yr ysgol rhannwyd y plant i mewn i 4 tîm ac roedd yr ysgol yn dewis pedair gwlad o Euro 2016 i’r timoedd eu mabwysiadu.

Wedyn wrth i’r tîm gyrraedd yr ysgol rhoddwyd baner y gwledydd yno i’r pedwar tím.  Byddai’r rhaglen yn dechrau efo seremoni agoriadol lle byddai’r timoedd yn gorymdeithio o gwmpas yr ystafell dosbarth/neuadd tra’n chwifio baner eu gwledydd.  Mi wnaethon nhw chwarae gêm i helpu cyflwyno thema’r sef ‘DALIWCH ATI’.  Eglurwyd wrth y plant bod y gallu i DDAL ATI yn bwysig i bêl-droedwyr fedru llwyddo, ac felly i bob un ohonon ni.  Roedd hyn yn cysylltu efo stori Mesach, Sadrach ac Abednego a sut y gwnaethon nhw DDAL ATI i fod yn ffyddlon i Dduw er bod pawb arall yn addoli delw Nebwchadnesar.

13445764_707245432746473_7260960093535697992_n.jpg

Wedyn roedd amser i chwarae gemau y tu allan ar y cae chwarae yn y ‘Parth Chwaraeon’.  Mi wnaethon nhw chwarae gemau oedd yn helpu dysgu sgiliau pêl-droed fel pasio, ergydio ac anelu’r bêl tuag at y gôl.

Ar ô hyn roedd amser egwyl cyn i hanes Sadrach, Mesach ac Abenego yn y ffwrnais tanllyd gael ei adrodd yn y ‘Parth Darganfod a Chreadigol’.  Cafodd hwn ei wneud mewn ffordd hwyliog, efo pob plentyn yn cymryd rhan mewn rhyw ffordd.

Wedyn roedd amser i’r plant greu bunting efo lluniau a ffeithiau am eu gwledydd a fyddai wedyn yn cael ei arrdangos yn yr ysgol.  Roedd hwn yn amser pwysig i’r plant ddysgu ychydig bach o ddaearyddiaeth.

IMG_1694.JPG

Ar ôl iddyn nhw wneud hyn roedden nhw’n cael creu breichliadau a bathodynau, rhywbeth wnaethon nhw fwynhau’n fawr iawn.

Gorffenodd y rhaglen efo’r Seremoni Clo lle cafodd y neges ei chrynhoi a’r gwobrwyon (medalau a thystysgrifau) eu cyflwyno.

Diolchwn i’r Arglwydd am yr ymateb gwych a gafwyd gan y pedair ysgol, lle roedd y plant yn amlwg nid yn unig wedi dysgu pethau newydd, ond wedi mwynhau eu hunain ar yr un pryd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s