Picnic Mawr Tudweiliog

Leave a comment

4x_edited-1.jpg

Cynhaliwyd ‘Picnic Mawr Clwb Plant Tudweiliog’ ar nos Fawrth, Mai 24 ym Mhlas Cefn Amwlch, Tudweiliog.  Noson i wirfoddolwyr, gweithwyr, blant a theuloedd sydd ynglyn a Chlwb Plant Tudweiliog ddod at ei gilydd a mwynhau noson o gyd-fwyta, gemau a chymdeithasu.

Menter ar y cyd rhwng y Capel, Eglwys a Throbwynt ydy Clwb Plant Tudweiliog sydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Tudweiliog bob dydd Mawrth yn ystod y tymor.

2x_edited-1.jpg

Agorwyd y noson efo pawb yn rhannu picnic mawr efo’i gilydd a chael y cyfle i gymdeithasu.  Braf oedd cael cyfle i’r gwirfoddolwyr a’r gweithwyr ddod i adnabod rhai o deuluoedd y plant sy’n mynychu’r plant.

Ar ôl i bawb gael llenwi’u boliau efo’r cwrs cyntaf cafwyd cyflwyniad o (yn addas iawn) hanes Iesu’n bwydo’r 5000, wedi’i actio gan wirfoddolwyr a gweithwyr y clwb.

Ar ôl hyn daeth pwdin ac wedyn amser i bawb chwarae gemau a chymryd rhan mewn gweithgareddau yng ngwres yr heulwen.

1x_edited-1.jpg

Diolch yn fawr i bawb a weithiodd mor galed i sicrhau bod y noson hon yn llwyddiant ysgubol, yn enwedig i Mrs Wynne-Finch, perchennog Plas Cefn Amwlch am adael i ni gynnal y noson ar ei heiddo yn garedig.

Diolchwn i’r Arglwydd am ei holl ffyddlondeb tuag aton ni ar y noson hon.  Plîs gweddiwch ar i’r Arglwydd barhau i weithio yn ein plith yn y gwaith arbennig hwn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s