Parti Goleuni Llithfaen

Leave a comment

    12255291_10156271202020646_920487235_o

Cynhaliwyd ‘Parti Goleuni’ yng Nghapel Llithfaen Nos Wener Hydref 30. Nod Parti Goleuni Llithfaen oedd cynnig opsiwn gwahanol i deuluoedd adeg Calan Gaeaf. Hwn oedd y tro cyntaf i ddigwyddiad o’r fath gael ei gynnal, ond diolch i’r Arglwydd daeth criw da o rieini efo’u plant i fwynhau prynhawn o gemau, crefft, cwis yn ogystal a neges.

12268504_10156271202915646_572761367_o

Roedd amryw o gemau, gan gynnwys ‘Ceg Farw Goliath’ lle oedd yn rhaid taflu peli bach rygbi drwy dwll mewn darn mawr o bren, efo’r tim sy’n llwyddo i daflu’r mwyaf o fewn 7 munud yn ennill.

12273004_10156271201705646_842122888_n

Wedyn roedd gem lle oedd yn rhaid taflu peli plasteg i mewn i wahanol fwcedi oedd yn werth gwahanol symau o bwyntiau, eto efo’r tim efo’r nifer mwyaf ar ol 7 munud yn ennill. Wedyn roedd cyfle i wneud lampau bach yn ystod yr amser crefft.

12248464_10156271202665646_2083302627_o

Wedyn roedd cwis yn seiliedig ar gymeriadau da a drwg Disney a brofodd i fod yn boblogaidd iawn efo’r plant yn ogystal a’r oedolion!  Wedyn mi wnaeth Rachel son am sut mae’r tymhorau yn newid a phethau’n mynd yn fwy tywyll, ond ein bod ni’n edrych ymlaen i oleuni Iesu Grist adeg y Nadolig.

12271145_10156271201625646_94226989_o

Diolch yn fawr i Rachel am ei holl waith caled, yn ogystal a phawb arall gyfrannodd at y digwyddiad. Y gobaith yw y byddwn yn helpu capeli ac eglwysi i gynnal mwy o ddigwyddiadau o’r fath bob blwyddyn.

12250233_10156271201925646_1491493484_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s