Adroddiad Cwpan CIC 2015

Leave a comment

Cynhaliwyd Cwpan CIC 2015 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant, Abererch, ger Pwllheli ar Nos Iau, Gorffennaf 9fed, 2015.  Hwn oedd y seithfed tro i’r twrnamaint gael ei gynnal (y cyntaf oedd 2008).  Twrnamaint pêl-droed 5-yr-ochr i bobl ifanc 11-15 oed ydyw, a chyfle iddynt ddod at ei gilydd nid yn unig i chwarae pêl-droed ond hefyd i glywed yr efengyl mewn ffordd wahanol y tu allan i furiau Capel nag Eglwys.  Unwaith eto cafwyd ymateb da iawn gan grwpiau CIC Gogledd Cymru, efo 7 tîm yn cystadlu.  Roedd y rhain yn cynnwys CIC Chwilog/Pencaenewydd, Ciciau Llanberis, 2 dîm o CIC Llanrug (Eco Coch ac Eco Glas), CIC Bro Aled, CIC Llithfaen a CIC Pwllheli.  Diolchwn am waith caled yr holl arweinwyr a ddaeth a thîm.

Rhannwyd y 7 tîm i mewn i ddau grŵp – un o 3 ac un o 4.  Roedden nhw i gyd yn cystadlu am y pedwar lle yn y rowndiau cynderfynol, efo’r ddau uchaf ymhob grŵp yn mynd trwodd.  Llwyddodd Ciciau Llanberis, Eco Glas, CIC Bro Aled a CIC Llithfaen i gyrraedd y rowndiau cynderfynol.  Curodd Ciciau Llanberis CIC Bro Aled o gôl i ddim er mwyn sicrhau eu lle yn y Rownd Derfynol, tra roedd CIC Llithfaen yn fuddugol o ddwy gôl i ddim yn erbyn Eco Glas yn y Rownd Gynderfynol arall.  Golygai hyn Ffeinal rhwng Ciciau Llanberis (pencampwyr 2010 a 2014) a CIC Llithfaen (pencampwyr 2011).  Ac fe lwyddodd Llanberis i gipio eu trydydd Cwpan CIC, yn fuddugol o bedair gôl i ddim.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r holl chwaraewyr oedd yn chwarae yn deg iawn, a ddim yn cymryd y gystadleuaeth ormod o ddifri.  Ar ôl i’r holl gemau ddod i ben cafwyd Barbiciw a sgwrs gan Barch. Bryn Williams, Pwllheli ar Iesu ‘y gwirionedd’, sef bod Iesu yn go iawn a ddim yn ffug fel mae llawer o bethau’r byd yma.  Diolchwn i Bryn am ei wasanaeth.  Wedi hyn daeth yr amser am y seremoni wobrwyo, efo CIC Chwilog/Pencae yn ennill y Wobr Chwarae Teg fel tîm, efo Llinos yn ennill y Wobr Chware Teg unigol.  Wedyn cyflwynwyd medal i Owi Roberts, Eco Glas, am sgorio un o’r gols gorau a welwyd erioed yn hanes Cwpan CIC.  Wedyn cyflwynwyd medalau arian i CIC Llithfaen, cyn i’r tlws a medalau aur gael eu cyflwyno i hogiau Ciciau Llanberis am yr ail flwyddyn yn olynol.  Tybed a oes dim all eu herio am y teitl y flwyddyn nesaf?

Diolch am gyfraniad a gwaith caled pawb, yn enwedig i berchnogion Tyn-y-Nant am eu caredigrwydd a’u cefnogaeth yn ein gadael ni i ddefnyddio’r lle yn rhad ac am ddim unwaith eto ac am goginio’r bwyd i ni)!  Diolch i’r Arglwydd Iesu, oherwydd hebddo ni allwn wneud dim.  Gweddiwn y bydd y bobl ifanc a ddaeth yn dod i adnabod yr Iesu go iawn a cherdded efo fo holl ddyddiau’u hoes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s