Grwpiau Trowbynt yn ail gychwyn

Leave a comment

Bydd holl glybiau CIC y mae Trobwynt yn helpu eu rhedeg nhw mewn partneriaeth å’r eglwysi lleol yn ail gychwyn yn y bythefnos nesaf.  Dyma i chi holl fanylion y gwahanol glybiau:

CIC Chwilog

CIC Morfa

CIC Botwnnog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s