Cyfnod o newid i Drobwynt

Leave a comment

photo-132

Tra bod Rachel ar ei chyfnod o famolaeth, mae Andrew Settatree, ei brawd-yng-nghyfraith wedi llenwi i mewn yn rhan amser ers mis Mai eleni.

Daw Andrew yn wreiddiol o Hwlffordd yn Sir Benfro.  Mae o wedi bod yn gweithio i Gynllun Efe, ymddiriedolaeth tebyg i trobwynt sy’n gweithio yn ardal Llanberis ers 2008.  Cafodd ei addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, a bu’n gweithio fel nyrs yn y brifddinas; a daeth i’w swydd newydd wedi cyfnod o ddeg mis o waith mewn ysbytai yn Awstralia.  Dysgodd Andrew’r Gymraeg pan dreuliodd chwe mis yng Ngholeg y Bala yn 2002, ac mae’n falch o’r cyfle i gyflwyno’r neges am Grist i bobl ifanc yn y Gymraeg.

Yn ystod ei gyfnod efo Trobwynt bydd Andrew yn gofalu am grwpiau CIC Morfa Nefyn, Botwnnog a Chwilog yn ogystal ag helpu efo Undebau Cristnogol Coleg Meirion Dwyfor ac Ysgol Eifionydd.  Bydd e hefyd yn helpu Nia Williams efo’i gwasanaethau Nadolig, ac helpu efo Agor y Llyfr yn Ysgol Nefyn yn achlysurol.  Bydd Andrew yn gweithio i Drobwynt ar dyddiau Mawrth, Mercher a Iau (tan amser cinio). Os hoffech cysylltu ag ef ynglyn a’r gwaith gosodcoeden@hotmail.com yw ei gyfeiriad e-bost.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s