Cwpan CIC 2014

DSCN2686

Nos Iau, Gorffennaf 10, daeth 9 o dimau i Ganolfan Tŷ Nant ger Abererch i gystadleuaeth bêl-droed 5-yr-ochr a drefnwyd gan yr elusen Gristnogol Trobwynt ar gyfer ieuenctid Blwyddyn 7–9.  Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth gael ei chynnal yn y ganolfan Gristnogol hon, ac roedd yn braf iawn gweld oddeutu 60 o bobl ifanc o wahanol rannau o’r Gogledd wedi dod at ei gilydd.  Roedd y rhwyd wedi ei thaenu’n ehangach eleni a daeth timau o lefydd fel Llansannan, Y Bala a Phorthmadog i ymuno â’r timau arferol o Lithfaen, Cricieth, Llanberis a Llanrug.

DSCN2670-1024x768

Tîm Capel Y Porth, Porthmadog

Rhannwyd y tîmau’n ddau grŵp, gyda’r ddau uchaf ym mhob grŵp.  Yn y rownd gynderfynol roedd dau dîm Llanberis yn wynebu ei gilydd yn y naill gêm a Llanrug a Llansannan yn chwarae yn y llall.  Yn y rownd derfynol, Llanberis oedd yn fuddugol yn erbyn Llanrug; gyda Llansannan yn trechu Llanberis yn y gêm am y trydydd safle.

DSCN2709

Yr anthemau cyn y rownd derfynol!

DSCN2722

Wedi’r chwarae, cafwyd barbeciw cyn i Joseff Edwards, Y Bala, sydd newydd dreulio chwe mis gyda’r mudiad Christians in Sport gyflwyno neges syml a heriol am yr Arglwydd Iesu Grist.  Roedd newydd glywed y newydd anhygoel am yr Almaen yn trechu Brasil o 7 gôl i 1 yng Nghwpan y Byd, a dywedodd bod yr hyn a wnaeth yr Arglwydd Iesu Grist trosom yn fwy rhyfeddol ac anhygoel o lawer.  Roedd yn noson arbennig o dda, a chafwyd tywydd ardderchog i goroni’r cyfan.

DSCN2728-1024x768

Joseff Edwards yn rhannu neges

Comments are closed.