The Games / Y Gemau

 

 

Image

Mae Scripture Union wedi paratoi pecyn adnoddau o’r enw “Y Gemau” ar gyfer ysgolion cynradd i gyd-fynd â’r Gemau Olympaidd. Bydd timau lleol yn mynd i ysgolion yn eu hardal ac yn cynnal “Gemau Olympaidd” gwahanol. Bydd seremoni agoriadol yn y gwasanaeth boreol ac yna bydd tri maes – darganfod, celf a chwaraeon. Mae’r diwrnod cyfan yn troi o gwmpas hanes Sacheus a’r tri gair, “Dewis”, “Arbennig” a “Perthyn”. Penderfynodd mudiad newydd o’r enw Gobaith Môn gynnal ymgyrch yn eu hysgolion a chawson ni wahoddiad i fynd â thîm draw. Roedd 4 o’n pobl ifanc ni, Jack, John, Ela ac Elen, sydd wedi gorffen eu harholiadau TGAU, yn rhan o’r tîm am yr wythnos. Roedd yr hogiau’n aros gyda ni am yr wythnos! Gawson ni help Andrew o Cynllun Efe a Gethin, un o’n ieuenctid h?n hefyd. Roedd yn wythnos wych – blinedig gan ein bod yn cychwyn am 6:45am bob bore ond roedd yn dda gweld y bobl ifanc yn bwrw iddi ac yn helpu gyda’r genhadaeth. Roedden nhw’n wych am ddod i nabod y plant. Weithiau, doedden nhw ddim hyd yn oed yn cael brêc gan fod ar y plant eisiau chwarae gyda nhw amser egwyl. Roedd yn gyfle ardderchog i rannu’r Efengyl trwy genhadu mewn ysgolion. Rydan ni’n gobeithio defnyddio’r adnodd mewn wythnos debyg yn ysgolion ein hardal ni ym mis Medi, yr un pryd â’r Gemau Paralympaidd.

Comments are closed.