Hwrê i’r Haf

Mae hwn yn dymor rhyfedd bob amser, gyda gwaith grwpiau ieuenctid ac ysgolion yn arafu oherwydd arholiadau, jobsys haf a thywydd da. Ond mae hefyd yn gyfle i baratoi at wyliau’r haf. Rydan ni wedi bod yn trefnu twrnament pêl-droed CIC ac yn gobeithio’i gynnal tua diwedd y tymor. Gobeithio y daw tipyn o dimau – mae llawer o’r bechgyn wedi bod yn edrych ymlaen ers misoedd!

Yr wythnos yma, mae gen i fyfyrwraig 6ed dosbarth o’r enw Gret ar brofiad gwaith gyda mi. Mae hi’n cadw trefn arna i ac yn paratoi at waith yr haf. Rwy wedi gofyn i Gret sôn am yr wythnos yn y cylchlythyr yma. Bydd disgybl Blwyddyn 10 yn dod ar brofiad gwaith ata i cyn hir hefyd – bydd hynny’n hwyl.

Gret Smallwood

Yn yr haf, mi fydda i’n helpu ar Gwrs Ieuenctid yng Ngholeg y Bala. Gwersyll wythnos i rai 11-14 oed yw hwn ac mae nifer o’n pobl ifanc ni’n mynd arno. Maen nhw’n treulio’r wythnos yn darllen y Beibl, yn dod yn nes at Dduw, yn dysgu am Iesu ac yn cael cymdeithas gyda Christnogion ifanc eraill. Yn ogystal, mi fydda i’n ymwneud â’r Gwersyll Gwyliau yng Nghricieth am bythefnos ym mis Awst. Mi fydda i’n gweithio gyda’r gr?p 11-14 yno hefyd, yn eu dysgu am fywyd Dafydd ac yn myfyrio ar y Salmau.

Comments are closed.