Eisteddfod yr Urdd 2012

Image

ImageImageImage

Image

Daeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ardal Eryri rhwng 4 a 10 Mehefin (gwyliau hanner tymor). Felly daeth pedwar mudiad ieuenctid Cristnogol at ei gilydd i logi pabell er mwyn sôn wrth blant a phobl ifanc am ein gwaith a rhannu’r Efengyl. Y 4 mudiad oedd Scripture Union, Saint y Gymuned, Cynllun Efe a Trobwynt. Fe gawson ni wythnos wych, er gwaetha’r glaw tua’r diwedd a daeth llawer o blant, pobl ifanc a rhieni i’r babell. Roedd gennym ni weithgareddau fel paentio wynebau i dynnu sylw at y babell, ac roedd cyfle i wneud breichledi’r Efengyl gydag arweinydd oedd yn esbonio’r Efengyl trwy wahanol liwiau. Yn Oriel yr Enaid neu’r Soularium, roedd gennym ni 140 o luniau a thri chwestiwn i bobl eu hateb – pa lun oedd yn cyfleu’r ffordd roedden nhw’n teimlo ar y pryd? Pa lun oedd yn eu gwneud yn hapus? Pa lun oedd yn cyfleu’r syniad o Dduw iddynt? Roedd hyn yn fan cychwyn ar gyfer aml i sgwrs werthfawr yn ystod yr wythnos. Roedd gennym her begiau hefyd – pegio cynifer o bobl ag y gallech yn ystod y dydd; a her gasglu – casglu cymaint o freebies ag y gallech, a gweithgareddau celf a chrefft. Roedd yn wythnos ryfeddol – fe welson ni lawer o bobl ifanc rydan ni’n eu nabod trwy ein gwaith gyda chlybiau ac ysgolion, a chael cyfle am sgwrs gyda phobl. Roedd ’na awyrgylch da yn y lle. Buodd o leia 300 o blant yn gwneud breichledi’r Efengyl yn ystod yr wythnos a mynd â cherdyn yr efengyl adre gyda nhw! Diolch i Dduw am gyfle gwych!

Comments are closed.