Trobwynt i Trobwynt!

Leave a comment

Wel, mae ’na newidiadau ar y gweill yn Trobwynt dros y misoedd nesaf. Mae John wedi cael swydd newydd – Cydgysylltydd Cymru gyda Scripture Union. Bydd arnon ni hiraeth ar ei ôl ond bydd yn braf ei weld yn cael swydd newydd a fydd yn golygu cydweithio â Trobwynt. Gobeithio y gallwn ni gydweithio ar nifer o brosiectau a bydd John yn dal i drefnu ac arwain y twrnament pêl-droed i hogia Ll?n. Mae hyn yn golygu y bydd Rachel yn weithiwr llawn amser gyda Trobwynt, a bydd yn dal i gydweithio â’r holl grwpiau presennol. Rydan ni’n gwybod bod llaw Duw yn hyn ac rydan ni wrth ein bodd o weld Duw yn gweithio yng Nghymru, ac yn arbennig yn yr ardal yma.

Gofynnwn i chi weddïo dros John a Rachel ar ddechrau’r cyfnod newydd yma a gweddïo y bydd Duw yn codi rhagor o wirfoddolwyr ar gyfer y grwpiau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s