Diwrnod o Weddi

Yn ystod mis Chwefror, fe gawson ni Ddiwrnod o Weddi dros ardaloedd Ll?n ac Eifionydd. Roedden ni’n ymuno â llawer o bobl ledled Cymru oedd yn gweddïo dros eu hardaloedd yn ystod yr wythnos honno. Fuon ni’n gweddïo dros y gwahanol bentrefi, y capeli a’r eglwysi a’r gwaith sy’n digwydd yn y cymunedau. Roedd yn wych gweld 38 o bobl yn dod yn ystod y dydd i gyflwyno’u pentref i Dduw a gweddïo dros y bobl yno. Cafodd llawer o bobl

fendith trwy dreulio amser gyda’i gilydd fel hyn ac rydan ni’n bwriadu cynnal diwrnod arall tebyg cyn hir.

Comments are closed.