Clwb Plant Tudweiliog

Mae Clwb Plant Tudweiliog wedi bod yn hwyl fawr dros y tymor a hanner diwetha, ac mae llawer o blant yr ysgol yn dod. Yn ddiweddar, buon ni’n edrych ar dair dameg a bu’n wych gweld y plant yn deall y straeon, yn eu cofio o’r Ysgol Sul ac yn gofyn cwestiynau da am Dduw ac Iesu. Mae’n hwyl ac mae’n dda gweld plant bach yn cyffroi am y Beibl.

 

Comments are closed.