CIC Alffa

Mae ein holl grwpiau CIC wedi bod yn mynd yn dda dros y misoedd diwethaf. Erbyn hyn, mae gennym ni CIC yn y Ffôr, Morfa Nefyn, Cricieth, Llithfaen a grwp ieuenctid yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli.

Mae gynnon ni ail grwp ym Mofa Nefyn o’r enw CIC Alffa, i rai o Flwyddyn 9 ymlaen sydd eisiau mynd ychydig yn ddyfnach i’r Beibl, a dysgu mwy am Gristnogaeth. Rydan ni wedi bod yn dilyn dvd Soul (The Good Book Company) ac wedi cael ein calonogi gan nifer y bobl ifanc, y cyffro yn eu plith a’r cwestiynau y maen nhw’n eu gofyn. Mae astudio efo’n gilydd fel hyn yn dipyn o her. ‘Gras’ yw thema un o’r sesiynau ac fe ofynnodd un o’r bobl ifanc i ni, “Sut ga i fynd i’r Nefoedd a bod gyda Duw?” Mae’n fraint fawr cael gweithio efo’r bobl ifanc yma a gweld y ffordd y mae Duw yn gweithio yn eu calonnau gan eu newid yn raddol.

Comments are closed.